Paso a paso para hacer un roto2

paso a paso roto2 fieltro
Imprime el roto2


paso a paso roto2 fieltro
Recorta el roto2

paso a paso roto2 fieltro
Pintalo en el fieltro

paso a paso roto2 fieltro
Recorta el fieltro con la plantilla

paso a paso roto2 fieltro
Cose todos los detalles en el fieltro

paso a paso roto2 fieltro
Rellena y cose la parte de atrás